Propuneri pentru Guvernul României

1. Plata tuturor restanțelor pe care le are statul față de companii din rambursările de TVA, contribuții aferente concediilor medicale de recuperat și pentru lucrările și serviciile prestate;
2. Amânarea la plată a tuturor sumelor datorate de compani bugetului de stat, pe o perioadă de minim 90 de zile, începând cu datoriile aferente lunii februarie, cu reeșalonarea la plată timp de 9/12 luni;
3. Acordarea de linii de finanțare nerambursabile sau cu dobândă 0 pentru plata angajaților și a furnizorilor către întreprinderile mici și mijlocii românești direct afectate;
4. Compensarea datoriilor statului cu sumele datorate de companii pentru bugetul de stat în următoarele 90 de zile;
5. Acordarea de garanții guvernamentale companiilor pentru a contracta finanțări bancare pentru susținerea activității curente.

Propuneri pentru Banca Națională a României

1. Reducerea dobânzii de politică monetară cu minim 1 punct procentual;
2. Modificarea reglementărilor privind expunderile de risc și încurajarea băncilor comerciale pentru:
a. Amânarea la plată a ratelor și dobânzilor pentru persoanele fizice, pe o perioadă de minim 90 de zile, fără marcarea acestor credite ca fiind restructurate;
b. Reînnoirea liniilor de finanțare pentru companii care sunt scadente în următoarele 90 de zile, pe o perioadă de minim 6 luni, fără garanții suplimentare, fără a se reduce expunderile și fără marcarea acestor credite ca fiind restructurate;
c. Amânarea la plată a ratelor și dobânzilor pentru creditele de investiții și pentru orice alte credite cu grafic de rambursare, pe o perioada de minim 90 de zile și reeșalonarea acestor datorii pe o perioadă de 9/12 luni, fără marcarea acestor credite ca fiind restructurate;
d. Menținerea sau reducerea marjelor de dobândă la credite în sold.

Fundația Romanian Business Leaders este o comunitate de antreprenori, manageri și profesioniști români din diverse domenii.